Volg ons op:
facebook twitter pintrest instagram  Google+ 

Winkelwagen

0 Items

 

Blog

 

Styling

 

Fotografie

 

Webwinkel

 


 

Algemene voorwaarden

 

 

 

 
   

]

 

Algemene voorwaarden Van onze tafel webwinkel

1.1

Alle aanbiedingen gedaan op de website van Van onze tafel zijn vrijblijvend, tot het sluiten van de koopovereenkomst. De koopovereenkomst tussen Van onze tafel en de klant via de website van Van onze tafel komt als volgt tot stand:
• De klant plaatst een bestelling in het winkelmandje en vult zijn of haar gegevens in en betaald per ideal.
• Indien een product niet meer voorradig is stuurt Van onze tafel per email hierover bericht.
• Indien de gegevens op de orderbevestiging niet juist zijn of de klant de bestelling wil veranderen, dient deze binnen 24 uur hierover een e-mail te sturen naar Van onze tafel. Na het verstrijken van deze termijn wordt aangenomen dat de koper de orderbevestiging als juist erkent.

Aangezien veel producten van Van onze tafel uniek zijn (er is hiervan maar 1 exemplaar) kan het voorkomen dat een product op het moment van de bestelling al door een andere klant is gekocht in onze winkel of gereserveerd. Van onze tafel zal de klant zo spoedig mogelijk na de bestelling via de webwinkel hierover over informeren en het bedrag van betreffende product terugstorten.

1.2

Door te bestellen geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Van onze tafel. Van onze tafel heeft het recht de Algemene Voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

1.3

Bij het ontvangen van niet bestelde artikelen, dient de klant Van onze tafel hiervan binnen 5 werkdagen op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden in de door Van onze tafel aan de klant verstuurde orderbevestiging dienen binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging door de klant aan Van onze tafel worden gemeld (zie artikel 1.1).

2.

Levering, prijzen en transport

2.1

Alle prijzen voor de aangeboden artikelen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg- of verzendkosten (verzendkosten + plus verpakkingsmateriaal). De bezorgkosten zijn afhankelijk van het afleveradres. Breekbare producten versturen we verzekerd volgens TPG Post AVG tarief.

De klant dient aan te geven of het artikel verzonden/bezorgt dient te worden of dat het door de klant wordt afgehaald (op afspraak). Eventuele verzend-/bezorgkosten worden op de orderbevestiging vermeld. Wij versturen alleen artikelen die door TNT-post als pakket verstuurd kunnen worden. Grotere artikelen zoals meubels dient men zelf op te halen of kunnen in overleg door een extern bedrijf worden bezorgd tegen het geldende tarief van de transporteur.

De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval die van opslag, verschuldigd zijn. Van onze tafel is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadiging van de gekochte zaken na afgifte aan TNT post of een andere bezorgingsbedrijf of koeriersdienst.

2.2

Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde artikelen is voor de desbetreffende transporteur (zoals TNT). De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Van onze tafel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u. Het risico van de eventuele retourzending van de artikelen is voor de klant.

2.3

Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren; De verkoper brengt de koper onverwijld op de hoogte van de reden van gedeeltelijke levering;

2.4

De artikelen van Van onze tafel mogen niet zonder schriftelijke toestemming ingekocht worden met als doel wederverkoop in een winkel, groothandel of andere bedrijfsvorm. Van onze tafel behoudt zich het recht om bij constatering van genoemde wederverkoop zonder toestemming levering te staken.

3.

Levertijden

3.1

De door Van onze tafel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

3.2

De bij de artikelen vermelde levertijd gaat in zodra Van onze tafel de betaling van de klant heeft ontvangen.

4.

Zichttermijn

4.1

De klant is gerechtigd de koopovereenkomst met Van onze tafel te ontbinden binnen 7 werkdagen na levering van de bestelling (uitzondering hierop vormen bestellingen van stoffen, behang, en/of andere speciaal voor de klant bestelde artikelen, voor de klant afgeknipte stoffen/oilcloths uit voorraad en aanbiedingen/afgeprijsde artikelen). De klant dient Van onze tafel hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) binnen bovengenoemde termijn op de hoogte te stellen, en de betreffende bestelling aan Van onze tafel, ongebruikt, onbeschadigd, compleet en na overleg met Van onze tafel te retourneren. Het totaalbedrag van de artikelen wordt door Van onze tafel binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending op rekening van de klant teruggestort. Alle verzendkosten zijn voor rekening van de klant, net als het risico van de retourzending.

4.2

Van onze tafel behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om niet het volledige bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt is, of door de klant beschadigt.

5.

Garanties en klachten

5.1

Van onze tafel streeft naar het leveren van artikelen met een duurzame, hoogwaardige kwaliteit. Na aflevering van de bestelling heeft u de verplichting om te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst en kwaliteitsverwachting beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Van onze tafel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (brief of e-mail), en gemotiveerd kennis te geven waarna de klacht in behandeling wordt genomen.

Op nieuwe producten geldt de leveranciers/fabrieksgarantie. Indien u hierop aanspraak wenst te maken dient u altijd een bon of factuur met daarop de vermelding van het product te kunnen tonen of op verzoek toe te kunnen zenden. Van onze tafel kan op het assortiment van oude, brocante, vintage, antieke, opgeknapte en zelfgemaakte producten geen specifieke garanties afgeven. Van onze tafel zal uiteraard eventuele klachten altijd naar alle redelijkheid proberen op te lossen.

5.2

Klachten kunnen gericht worden aan:
Van onze tafel
p/a Ceintuurbaan 23
7941 LR MEPPEL

Email: info@vanonzetafel.nl

6.

Privacy

 

De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door Van onze tafel in het klantenbestand opgenomen. Deze zullen worden gebruikt ten behoeve van de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de koopovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten (indien de klant hiervoor gekozen heeft), fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 


blijf op de hoogte